Świadectwo energetyczne: kluczowy dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku - Poradnik

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest kluczowym dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną budynku To obowiązkowy certyfikat, który informuje o zużyciu energii przez dany budynek, uwzględniając między innymi izolację termiczną, systemy ogrzewania i chłodzenia, wentylację, oświetlenie oraz zużycie energii nieodnawialnej

świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne" kluczowy dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku

1. Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest kluczowym dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną budynku. To obowiązkowy certyfikat, który informuje o zużyciu energii przez dany budynek, uwzględniając między innymi izolację termiczną, systemy ogrzewania i chłodzenia, wentylację, oświetlenie oraz zużycie energii nieodnawialnej. Jest on wydawany po przeprowadzeniu profesjonalnej oceny energetycznej budynku przez uprawnionego audytora energetycznego.

2. Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?

Świadectwo energetyczne ma kluczowe znaczenie, ponieważ dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej danego budynku. Pozwala na porównanie budynków pod względem zużycia energii i ocenę ich wydajności energetycznej. Jest to szczególnie istotne przy zakupie, wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy lub najemcy mogą w ten sposób ocenić, jakie będą koszty użytkowania budynku. Ponadto, świadectwo energetyczne może pomóc w identyfikacji możliwych oszczędności energii i wydajniejszych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do redukcji emisji CO2.

3. Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Uzyskanie świadectwa energetycznego wymaga przeprowadzenia audytu energetycznego przez odpowiednio wykwalifikowanego audytora energetycznego. Ten proces obejmuje inspekcję budynku i skrupulatne zbieranie danych dotyczących jego charakterystyk, takich jak rodzaj i stan izolacji, rodzaj systemu grzewczego, zastosowane technologie oświetleniowe itp. Na podstawie zebranych informacji zostaje przyznana ocena energetyczna budynku i wydane jest świadectwo energetyczne z odpowiednią klasyfikacją energetyczną.

Wniosek o wystawienie świadectwa energetycznego można złożyć u uprawnionego audytora energetycznego. Istnieją również specjalne instytucje i organizacje, które oferują usługi związane z wykonaniem auditu i uzyskaniem świadectwa energetycznego. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią i wiarygodną firmę lub osobę do przeprowadzenia procesu audytu, ponieważ dokładność i jakość gromadzonych danych mają bezpośredni wpływ na wynik oceny energetycznej budynku i jakość świadectwa energetycznego.

Wniosek o świadectwo energetyczne może być wymagany przez prawo, na przykład przy wprowadzaniu budynku do użytku, jego sprzedaży lub wynajmie. W niektórych krajach świadectwo energetyczne musi być wywieszone w widocznym miejscu w budynku, aby poinformować jego użytkowników o jego efektywności energetycznej. Regularne audyty energetyczne mogą być również stosowane jako środek zachęty do poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków.


https://domiogrod.org.pl/